Số 43/2023: Galileo – Con đường hướng tới những khả năng mới – Số 2

Image Content

Guerric Pont, Marco Falcon và Miguel Mantiega Bautista.

Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam tổng hợp biên soạn.

 

Gói ba vệ tinh Galileo FOC đang được lưu cất tại OHB Systems (ảnh ESA).

Tìm kiếm cứu nạn SAR

Dịch vụ SAR/Galileo cung cấp số liệu cảnh báo cấp cứu chính xác, đúng thời gian và đáng tin cậy giúp các tổ chức cứu nạn hỗ trợ trong các tình huống khẩn nguy (dịch vụ liên kết chuyển tiếp). Nó cũng xác nhận đã nhận liên kết cảnh báo khẩn nguy và chuyển tới các trạm kiểm soát trong khu vực thông qua SiS dẫn đường Galileo (dịch vụ liên kết phản hồi). SAR/Galileo là hệ thống phân tan địa lý, đã được mở rộng với MEOLOUT European thứ tư lắp đặt tại La Reunion, đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2022.

Việc kết hợp SAR.Galileo không gian với các tài sản mặt đất cung cấp các mức năng lực đặt biệt với khả năng định vị vị trí chính xác ở mức dưới 800 mét và độ trễ chuyển tải liên kết phản hồi dưới 1 phút, điều này thể hiện qua nhiệm vụ hỗ trợ cứu nạn cho gần 1.400 người trong các vùng lãnh thổ EU trong năm 2022.

Sử dụng các chức năng của dịch vụ liên kết phản hi mang đến những đổi mới quan trọng đóng góp hơn nữa cho các hoạt động hỗ trợ khẩn nguy từ không gian trên quy mô toàn cầu khi Galileo tiếp tục tiến thêm một bước nữa bắt đầu giai đoạn triển khai dịch vụ cảnh báo khẩn nguy vệ tinh EWSS. EWSS sẽ cung cấp cho các cơ quan bảo vệ dân sự quốc gia tính năng phát truyền vệ tinh để phát đi các cảnh báo xác thực theo yêu cầu tới khu vực mục tiêu chính xác và trực tiếp tới bất kỳ thiết bị nào có chức năng xử lý tín hiệu Galileo phù hợp.

Các tài liệu tham chiếu đối với từng dịch vụ nêu trên được đăng tải đầy đủ trên trang web của Trung tâm Dịch vụ EUSPA European GNSS, bao gồm cả các lưu ý kỹ thuật, tài liệu kiểm soát điều khiển giao diện và các tài liệu công bố dịch vụ.

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HOÀN CHỈNH CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG

Hợp phần không gian

Việc sản xuất gói thứ ba các vệ tinh Galileo FOC được thực hiện bởi nhà sản xuất vệ tinh OHB Systems đã hoàn tất đối với tất cả 12 vệ tinh. Quá trình xem xét chấp thuận các vệ tinh cuối cùng đã hoàn tất vào tháng Sáu.

Tổng số các vệ tinh sản xuất bởi OHB System là 34 vệ tinh Galileo FOC (14 vệ tinh trong gói một, tám vệ tinh trong gói hai và 12 vệ tinh trong gói ba) trong đó 24 vệ tinh hiện đang trên quỹ đạo. Số lượng còn lại gồm 10 vệ tinh hiện đang được lưu cấy đợi cho lần phóng tiếp theo dự kiến triển khai năm 2024.

Hợp phần mặt đất

Hợp phần mặt đất của Galileo đang trải qua tiến trình nâng cấp chính với việc triển khai hạ tầng hệ thống mới System Build 2.0 trong việc hỗ trợ cho các dịch vụ công tuân thủ IOC và dịch vụ mở FOC.

Phiên bản mới thực thi nhiệm vụ của hợp phần mặt đất được phát triển bởi Thales Alenia Space France được định hướng để tăng cường sức mạnh và khả năng phục hồi, bên cạnh năng lực hoạt động cao. Nó cung cấp hạ tầng phần mềm và cứng ảo hóa tại các Trung tâm Kiểm soát Galileo GCS (Galileo Control Centers), chuỗi ba máy thu bảo đảm dự phòng cho tất cả các trạm cảm biến đặt tại các khu vực xa và hai trạm bổ sung đặt tại Wallis (Thái Bình Dương) và Bonaire (Biển Caribe) để tăng cường vùng phủ toàn cầu với tất cả 15 trạm. Chức năng thực thi nhiệm vụ giám sát mới đã được triển khai cho tất cả những người điều hành sử dụng phương pháp luận SAFE/Agile. Hơn thế nữa, hệ thống cũng mở rộng chế độ dự phòng trường hợp bất thường để khắc phục sự cố mất điện lên tới bảy ngày mà không làm giảm năng lực dẫn đường của hệ thống.


(Còn tiếp)

Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info@anthi.com.vn