Số 34/2023: Bộ giao thông vận tải Hoa Kỳ công bố kế hoạch hành động liên quan tới bổ sung PNT

Image Content

Maddie Saines – Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam tổng hợp biên soạn.

Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ DOT (The U.S. Department of Transportation) mới đây đã vén màn bí mật của Bản Kế hoạch Hành động Bổ sung cho Định vị Dẫn đường và Thời gian (Complementary Positioning Navigation and Timing Action Plan - CPNT), bao gồm các bước mà Bộ này sẽ triển khai để thúc đẩy việc ứng dụng CPNT trong hệ thống giao thông vận tải trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ và trong các lĩnh vực hạ tầng quốc gia tối quan trọng khác. Bản Kế hoạch này được nhắc đến bởi Robert Hamsphire, Phó trợ lý thư ký nghiên cứu và Kỹ thuật công nghệ, Phụ trách mảng Khoa học của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ - Trong bài phát biểu chính phiên mở màn cuộc họp của Ủy ban Dịch vụ Giao diện GPS Dân sự CGSIC (Civil GPS Service Interface Committee) vào ngày 12/09/2023 tại sự kiện toàn cầu ION GNSS+.


Trang bìa kế hoạch hành động của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ DOT vừa công bố.

Trong năm 2020, Trung tâm Các hệ thống Giao thông Vận tải Quốc gia thuộc Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ đã triển khai trình diễn trên thực địa nhiều kỹ thuật công nghệ PNT khác nhau nhằm bổ sung dịch vụ bảo đảm hoạt động liên tục trong trường hợp có sự cố xảy ra gián đoạn với dịch vụ GPS. Bộ này cũng đã tổng hợp thông tin chi tiết liên quan tới các kỹ thuật công nghệ PNT ở mức cao nhằm bảo đảm tính khả dụng và sự sẵn sàng để hệ thống hoạt động trong điều kiện bình thường khi vắng các tín hiệu GPS.

Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ đã lựa chọn 11 ứng cử viên kỹ thuật công nghệ để trình diễn các chức năng bổ sung PNT như danh mục dưới đây:

- Hai nhà cung cấp trình diễn kỹ thuật PNT từ vệ tinh quỹ đạo Trái đất thấp trên hai tần số một L-band và một S-band.

- Hai nhà cung cấp trình diễn các hệ thống thời gian sợi quang học (Fiber-optic), cả hai được phát triển trên nền giao thức thời gian chính xác WRPTP (White Rabbit Precision Time Protocol).

- Một nhà cung cấp trình diễn cơ sở dữ liệu bản đồ cục bộ hóa tự động gắn kết cơ sở dữ liệu, thiết bị định hướng trong IMU, và các kỹ thuật băng tần siêu rộng.

- Sáu nhà cung cấp khác trình diễn các kỹ thuật công nghệ PNT sử dụng sóng vô tuyến mặt đất ở giải tần thấp, giải tần trung và giải tần siêu cao, cùng với chùm giải tần Wi-Fi/802.11.

Năm nhà cung cấp kỹ thuật công nghệ được lựa chọn tiến hành trình diễn tại JBCC (Joint Base Cape Cod) bang Massachusetts và sáu nhà cung cấp khác trình diễn tại Trung tâm Nghiên cứu Langley của NASA đặt tại Virginia. Tất cả các phiên trình diễn và các tình huống giả định đều được xây dựng thành mô hình triển khai thực tiễn trên các hạ tầng tối quan trọng khác nhau và những trường hợp tiềm tàng xảy ra trong thực tế sử dụng.

Sau các buổi trình diễn tất cả các khuyến cáo đều đã được ghi nhận một cách đầy đủ, trong đó nổi bật gồm: Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ cần phát triển một hệ thống đầy đủ yêu cầu đối với các chức năng PNT để hỗ trợ các dịch vụ an toàn khẩn nguy; và Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ cũng nên phát triển các bộ tiêu chuẩn, các quy trình trình tự thử nghiệm kiểm tra, và giám sát đánh giá các tính năng để bảo đảm cho các dịch vụ PNT, phát triển các trang thiết bị phù hợp để khai thác dịch vụ, tất cả nhằm đáp ứng được các mức yêu cầu cần thiết trong bảo đảm an toàn giao thông và xác nhận đối tượng.

Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ cũng đã ban hành phiếu yêu cầu thông tin RFI (Request for Information), được coi là bước đầu tiên trong tất cả các bước thúc đẩy việc triển khai các dịch vụ bổ sung PNT và hiệu chỉnh GPS. Bộ này cũng đã đưa ra kế hoạch và phương án kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá và giám sát năng lực hoạt động của các chiến lược cũng như các hệ thống PNT độc lập hỗ trợ ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải liên bang trong năm 2023.

Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info@anthi.com.vn